Le Champion

Met meer dan 60 fiets-, hardloop- en wandelevenementen brengt Le Champion jaarlijks ruim 250.000 mensen in beweging. Met bijna 20.000 leden is Le Champion een van de grotere sportorganisaties van Nederland. De 37 professionals die er werken organiseren in samenwerking met 3.500 vrijwilligers de bekendere evenementen, waaronder de Strandrace Egmond-Pier-Egmond, de Dam tot Damloop, de Plus Wandel4daagse Alkmaar en de TCS Amsterdam Marathon.
De missie van Le Champion is om jong en oud te inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen. Daarmee willen we bijdragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving. Plezier en persoonlijke topprestaties gaan daarbij hand in hand. 

BigDataHub Team Tijdens het Le Champion evenement Alkmaar Cityrun By Night

Le Champion werkt inmiddels alweer 5 jaar samen met BigDataHub. Maar wat levert dit dan op?  Oskar van Dijk, Manager Marketing & Communicatie bij Le Champion licht het toe.

In welke behoeften voorziet de BDH voor Le Champion?

De BigDataHub helpt ons relevante data afkomstig van verschillende applicaties centraal op te slaan, te bewaken en deze in te zetten tijdens het maken van bijvoorbeeld analyses of vergaande segmentaties. Zo kunnen wij onze 250.000 unieke deelnemers, 20.000 leden en 3.500 vrijwilligers optimaal te bedienen en primaire processen beter koppelen.

Aanvullend zorgt de BDH er voor dat wij gericht keuzes kunnen maken in gewenste en relevante data. En stelt het ons in staat elke applicatie te koppelen en worden wij geholpen door advies gericht op onze data-architectuur. Een voorbeeld hiervan is de data die uit het deelnemers of ledensysteem komt, op basis van die 5 jaar hebben we historie van deelname en interesse opgebouwd. Hierdoor kunnen we gericht potentiële geïnteresseerden benaderen voor een volgende evenement. We weten dat we Meneer Aard Aardman, 35 jaar, die drie keer de hele marathon heeft gelopen niet hoeven te benaderen voor de 5 kilometer run.

Met duizenden door de Ijtunnel tijdens de Damloop

Deelnemers die altijd fietsen en nooit wandelen of hardlopen zouden het als vervelend kunnen ervaren als ze voor al onze evenementen een uitnodiging krijgen. We willen hiermee onze deelnemers op basis van hun persoonlijke interesse informeren, verwachtingen managen en voorkomen dat mensen zich uit irritatie van onze nieuwsbrief uitschrijven.

Wat levert data analyse jullie op?

De grootste meerwaarde zit hem voor ons in een verdergaande segmentatie en optimalisatie in doelgroepgerichte communicatie. Daarnaast levert het centraal beheren van de data ons een lagere foutmarge en verbeterde inzichten door kwalitatievere analyses. Uiteindelijk hebben wij minder “waste” en meer resultaat op verschillende gebieden.

Waar we enorm blij mee zijn is dat de verkregen inzichten onze medewerkers meer bewust maken. De keuzes die nu gemaakt worden zijn niet meer alleen gebaseerd op intuïtie en onderbuikgevoel. Er worden slimmere door data onderbouwde keuzes gemaakt hetgeen onze financiële resultaten ten goede komt.

De segmentatie zorgt voor gerichtere communicatie, we schieten niet langer met hagel.

We realiseren besparingen zowel in tijd als op loonkosten. Door minder handmatig zoekwerk in Excel en niet langer eigenhandig hoeven koppelen van data.