• Home
  • MoreCare4 rapportages

MoreCare4 rapportages

Wij maken rapportages voor MoreCare4 gebruikers!

Eén van de meest gebruikte ECD systemen voor Jeugd en Gezinsteams is MoreCare4. Samen met de leverancier van MoreCare4, Nedercare, is een verantwoordingsmodule opgezet waarmee organisaties die gebruik maken van MoreCare4 snel inzicht kunnen krijgen in essentiële informatie zoals:

  • Caseload per geleverde dienstverlening, team, regio of bijvoorbeeld hulpverlener
  • Analyses zoals klanttevredenheid, doorverwijzingsindex, instroom
  • Geografische analyse: in welke gebieden komen bepaalde problematieken voor?
  • Verantwoording naar financier(s): biedt uw financier of subsidieverstrekker de mogelijkheid om afgesproken KPI’s in een helder dashboard te bekijken.

De inzichten worden aangeboden in een laagdrempelige omgeving, inclusief de mogelijkheid dit via een (mobiele) app te bekijken. Zo kan elke professional in uw organisatie op elk moment van de dag op de hoogte blijven, als wenselijk.

Ook bieden we de mogelijkheid de gegevens te combineren met gegevens uit andere systemen en bronnen, om zo tot een totaal beeld te komen voor de hele organisatie. Het is immers van belang dat er direct inzicht is in de gang van zaken, zodat zorgprofessionals zich weer kunnen richten op de zorgverlening.

We bieden verder toegevoegde waarde in de duiding van gegevens: meer dan eens worden er gegevens verzameld en geregistreerd die geen toegevoegde waarde hebben of een andere betekenis kennen dan wenselijk. We adviseren hier graag over.

Dus bent u gebruikers van MoreCare4 of bent u als gemeente afhankelijk van rapportages en KPI’s uit MoreCare4 en wilt u ook de rapportages voor verantwoording eenvoudig en helder georganiseerd hebben, neem dan direct contact met ons op voor een kop koffie!