Stap 2: Structureer

Structureer

Structureer en organiseer de gekoppelde gegevens voor een helder en eenduidig overzicht.

Nu alle gegevens zijn opgeslagen in het Data Integratie Platform wat de BigDataHub is, is het mogelijk om een tweede krachtige stap te zetten. Gegevens die immers zijn verzameld via Stap 1, kunnen nu in een eenduidig model worden omgezet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat klanten afkomstig zijn uit meerdere bronnen. Helaas zijn de gegevens vaak niet in hetzelfde formaat. Deze klanten moeten dus wel worden samengevoegd op een eenduidige wijze. De BigDataHub maakt gebruik van een generiek model waar alle informatie in wordt gepast. Een persoon bestaat hierin bijvoorbeeld één keer. Wellicht als klant, als lid, als contactpersoon, enzovoorts. Hetzelfde geldt voor uw producten, diensten of overige data.

 

Master Data Model

Het structureren van data houdt in dat gegevens uit verschillende bronnen in een mal wordt gegoten. Deze mal wordt ook wel het Master Data Model genoemd. Deze is erg handig, want op basis van deze mal weet iedereen waar het over gaat. Er is immers maar één definitie voor wat in dit model aanwezig is. Dat voorkomt ruis. Het kan helaas heel kostbaar zijn om tot zo’n model te komen. Veel bedrijven sturen hier dure consultants voor langs die vervolgens maanden bezig kunnen zijn. Het resultaat is dan alleen nog maar het model: er is nog niets geïmplementeerd! Met de BigDataHub zet u ineens de stap naar een eenduidig model én maakt u hier direct gebruik van!

Als alles in één formaat aanwezig is, is het ook aanzienlijk makkelijker om gegevens uit te wisselen met andere systemen of partijen. U hoeft immers nog maar één bron te raadplegen in plaats van exports te maken uit al uw applicaties! Dat scheelt u veel tijd en daarmee geld. U kunt uw aandacht spenderen aan werk wat daadwerkelijk waarde toevoegt.