Stap 3: Inzicht

Verkrijg inzicht in uw bedrijf door een goede analyse op de gegevens.

In stap 1 is uw data samengevoegd in het Dat Integratie Platform dat de BigDataHub is. In stap 2 is de data gestructureerd in een eenduidig formaat en model. Stap 3 is vervolgens om inzicht te krijgen in wat uw bedrijf nu écht doet!

Analyseren gegevens

De BigDataHub voorziet in een aantal heldere, overzichtelijke dashboards. Via deze dashboards heeft u direct inzicht in een aantal key aspecten van uw bedrijf. Heeft u behoefte aan andere gegevens, dan kunnen de dashboards naar wens worden aangepast. Vervolgens kunt u de gegevens gaan analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat sturen op data altijd de voorkeur heeft boven sturen op intuïtie of “omdat u het altijd zo doet”. Met data kunt u aantonen dat uw marketing actie effect heeft gehad – of niet. U kunt aantonen dat er een stijgende lijn is in uw verkopen voor product X. U kunt inzichtelijk maken u uw klantvragen binnen een X tijd beantwoordt. Kortom: u weet exact wat er gebeurt.

Een voorbeeld: Zie welke klanten of doelgroepen het beste zijn voor uw bedrijf. Haalt u 80% van uw omzet uit 20% van uw klantenbestand? Dan is het wellicht een verstandig idee om te kijken hoe u dit deel van uw klantenbestand kunt vergroten. Ziet u dat uw klantenbestand zich vooral in een bepaalde leeftijdscategorie bevindt? Dan is het nodig om het demografische verloop van de bevolking in de gaten te houden en te anticiperen op groei of krimp. Met de BigDataHub wordt het mogelijk om proactief te sturen in plaats van reactief.

Door de juiste vragen te stellen aan de verzameling gestructureerde gegevens is het mogelijk om een goed inzicht te krijgen in uw bedrijf. De data is zo krachtig als diegene die de vragen stelt!